Het Ouderenbiljart is een zelfstandige vereniging die voorheen deel uitmaakte van de Ouderenbond. Het Ouderenbiljart maakt gebruik van het biljart in de Foyer van Dorpshuis de Spil elke maandagochtend, dinsdag- en donderdagmiddag en op sommige woensdagmiddagen. Op deze momenten heeft het ouderenbiljart een voorkeursrecht ten opzichte van andere gebruikers die geen lid zijn van het ouderenbiljart. Behalve op maandagochtend wordt dinsdag- en donderdagmiddag en op sommige woensdagmiddagen de bar bemand door één van de leden van het Ouderenbiljart te weten Jan Luijks of Cees Westgeest. Indien u informatie wenst of zich wenst aan te sluiten bij het Ouderenbiljart kunt u contact opnemen met de voorzitter Guus Sneep, Telf nr. 0165-852823.

Op de andere momenten dan hierboven genoemd, kan tijdens de openingsuren van Dorpshuis de Spil door IEDEREEN vrij worden gebiljart door gebruik te maken van de aanwezige biljartklok (€ 0,50).

 

Ouderenbiljart op maandag, dinsdag en donderdag

 

 

 

Ouderenbiljart maandag, dinsdag en donderdag

 

Ouderenbiljart maandag, dinsdag en donderdag

 

Ouderenbiljart maandag, dinsdag en donderdag