Gemeenteraadsverkiezingen in de Spil 

vanaf 07:00 tot 21:00 uur in de Kleine zaal