Het Ouderenbiljart is een zelfstandige vereniging die voorheen deel uitmaakte van de Ouderenbond. Het Ouderenbiljart maakt gebruik van het biljart in de kleine zaal van Dorpshuis de Spil elke maandagochtend, dinsdag- en donderdagmiddag en op sommige woensdagmiddagen. Op deze momenten heeft het ouderenbiljart een voorkeursrecht ten opzichte van andere gebruikers die geen lid zijn van het ouderenbiljart. Behalve op maandagochtend wordt dinsdag- en donderdagmiddag en op sommige woensdagmiddagen de bar bemand door één van de leden van het Ouderenbiljart te weten Jan Luijks of Cees Westgeest. Indien u informatie wenst of zich wenst aan te sluiten bij het Ouderenbiljart kunt u contact opnemen met de voorzitter Guus Sneep, Telf nr. 0165-852823.

Op de andere momenten dan hierboven genoemd, kan tijdens de openingsuren van Dorpshuis de Spil door IEDEREEN vrij worden gebiljart door gebruik te maken van de aanwezige biljartklok (€ 0,50).

 

Ouderenbiljart op maandag, dinsdag en donderdag

 

 

 

Ouderenbiljart maandag, dinsdag en donderdag

 

Ouderenbiljart maandag, dinsdag en donderdag

 

Ouderenbiljart maandag, dinsdag en donderdag