Elke oneven week zijn zowel de VrijdagavondClub en de Jeugdsoos weer geopend. Bij beide activiteiten kunt u gewoon binnenlopen. Kom ook eens langs en ontmoet dorpsgenoten.