Het bestuur van Stichting de Spil Wouwse Plantage bestaat uit de volgende personen: 

VOORZITTER:

Cees van Gent

Lid van dagelijks bestuur (DB)

SECRETARIS:

Rob Prop

Lid van dagelijks bestuur (DB)

PENNINGMEESTER:

Henk van Eekelen

Lid van dagelijks bestuur (DB)

OVERIGE BESTUURSLEDEN:

Janine Raaymakers

Lid van werkgroep bedrijfsvoering.

Vincent van der Vlerk

Lid van werkgroep bedrijfsvoering en roerende en onroerende zaken.

Adrie Deelen

Lid van werkgroep roerende en onroerende zaken