Het bestuur van Stichting de Spil Wouwse Plantage bestaat uit de volgende personen: 

VOORZITTER:

Rob Prop

Lid van dagelijks bestuur (DB), Lid van werkgroep bedrijfsvoering

SECRETARIS:

Yves Kromdijk

Lid van dagelijks bestuur (DB), Lid van werkgroep roerende en onroerende zaken

PENNINGMEESTER:

Henk van Eekelen

Lid van dagelijks bestuur (DB)

OVERIGE BESTUURSLEDEN:

Adrie Deelen

Lid van werkgroep roerende en onroerende zaken

Cees van Gent

Sociaal-maatschappelijke projecten