Beste bezoekers en gebruikers van dorpshuis de Spil,

Zoals u waarschijnlijk allemaal al wel hebt vernomen, zijn de maatregelen tegen het Corona virus  weer versoepeld. Ook voor ons dorpshuis zijn er weer mogelijkheden. Dit is met name gericht op het welzijn van onze inwoners .

Hierna volgen onze algemene regels:

In de basis gaan we open voor alle gebruiker mits deze de regels kunnen en willen opvolgen en handhaven. Enige uitzondering hierop zijn de gebruikers die zingen in groepen . Deze groepen, kunnen en mogen wij helaas nog niet toelaten.

Uiteraard geld dat u zich houdt aan de basisregels zoals de 1,5 meter regel, verkeersstromen goed gescheiden worden en dat er per ruimte maximaal 30 personen zijn toegestaan.

U maakt (excl. actieve sporters) gebruik van een vaste zitplaats.

Reserveren en een registratie van aanwezigheid is verplicht. Zogenaamde vrije inloop is niet toegestaan. Bij reservering worden de vragen uit de gezondheidscheck gedaan.

Wij verwachten van onze gebruikers dat zij dit zelf regelen voor hun groepen, zodat als er onverhoopt toch een besmetting is er snel en effectief contactonderzoek kan worden gedaan. 

De bar is voor sociale doelstellingen geopend, er mag enkel koffie, thee of frisdrank worden genuttigd. Het serveren van alcohol is niet toegestaan.

Uiterlijk om 22:00 uur sluit de Spil. Dit geldt voor alle gebruikers.

Wij adviseren om bij verplaatsingen binnen ons gebouw een mondkapje te dragen. Per 1 december is dit verplicht. Als u komt sporten draagt u bijvoorbeeld vanaf binnenkomst tot en met het naar uw plek lopen in de gymzaal uw mondkapje. Zit u in de blauwe zaal en u moet naar het toilet dan draagt u een mondkapje.

Uiteraard ontsmet u uw handen bij binnenkomst en bij het verlaten van het pand.

Behoort u tot een risicogroep en of heeft u er geen goed gevoel over , vraag u zelf dan af of u niet beter thuis kunt blijven. Niemand verlangt dat u naar de Spil komt, en iedereen zal begrip hebben als u thuis blijft wanneer u zich daar beter bij voelt.

Heeft u Corona klachten dan blijft u uiteraard thuis.

Sporten.

Kleedkamers en douche mogen niet gebruikt worden. Sporten dient te gebeuren in groepjes van maximaal 4 personen (excl. Instructeur) Binnen deze groepjes houdt u 1,5 meter afstand tot elkaar. Tussen de groepjes van 4 personen zorgt u voor een duidelijke afbakening. De groepjes mogen zich niet mengen.Contactsporten zijn dus helaas niet toegestaan. Toeschouwers zijn niet toegestaan. Er mogen geen wedstrijden worden gespeeld. Uitzondering : Jongeren tot en met 17 jaar mogen wel wedstrijden spelen ( binnen de eigen club)

Muziek. 

Blazers houden 2 meter afstand ( in de blaasrichting)

Als u van mening bent dat u als gebruiker op een veilige manier weer uw activiteit kan oppakken dan verzoeken wij u om onze beheerder Paula Mol op de hoogte te brengen van uw komst . Heeft u nog vragen , neem dan contact op met onze secretaris Rob Prop .