Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk biedt heel veel mogelijkheden. Je maakt nieuwe contacten, je leert er veel van, je doet erg veel mensenkennis op, je leert verschillende leeftijdsgroepen beter begrijpen, je doet veel ervaring op, je zorgt voor een stukje plezier voor mensen, je maakt kinderen blij en je draagt bij aan een stuk sociaal cultureel werk in het dorp. Daarnaast kom je in contact met mensen uit verschillende groepen en bouw je een groot sociaal netwerk op.

In dorpshuis De Spil kun je verschillende soorten vrijwilligerswerk doen. Denk bijvoorbeeld aan barwerk, de klussendienst, activiteitenbegleiding voor allerlei doelgroepen van jong tot oud, of als bestuurder meedenken aan het beleid. Alles is mogelijk, zolang het maar toegankelijk is voor dorpsbewoners.

 


 

Vacatures

Op dit moment zijn wij op zoek naar uitbreiding van het bestuur!

Maar ook op alle andere gebieden kunnen we altijd extra gemotiveerde vrijwilligers gebruiken.

 


 

Interesse?

Heeft u interesse om vrijwilliger te worden naam dan contact met ons op!

Ons aannamebeleid bestaat uit:

  • Intakegesprek
  • Gedragscode (lees hier)
  • En als u met een kwetsbare doelgroep (bv. kinderen en/of ouderen) aan de slag gaat is vanzelfsprekend ook een (gratis) Verklaring Omtrent Gedrag vereist

 


 

Vertrouwenspersoon

In eerste instantie kunt u met uw vragen en/of opmerkingen altijd terecht bij de vrijwilligerscoördinator en/of de voorzitter. Echter als stichting hebben we ook een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon, in de persoon van Wetsteijn Consultancy, waarmee u contact op kunt nemen indien u dit wenst. Meer informatie over deze externe vertrouwenspersoon en de contactgegevens vind u hier.